Vozový park

  • 2x Pic-kup 

  • 6x Dodávka 5 – 7 palet míst 

  • 8x Dodávka plachta 8 – 10 palet míst 

  • 1x TIR – Solo plachta 16 paletových míst